FAQ

Vaak gestelde vragen

Onder de lijst staan de antwoorden.

 1. Zijn er handschoenen, hesjes, knijpers, vuilzakken beschikbaar?
 2. Welke vuilniszakken kunnen we best gebruiken?
 3. Wat is een correcte tijdspanne voor het opruimen van zwerfvuil?
 4. Wat doe ik met het opgeruimde zwerfvuil?
 5. Welke verzekering moet worden aangegaan?
 6. Waar kan ik het logo in hoge resolutie vinden?
 7. Wie mag er allemaal meedoen aan World Cleanup Day?
 8. Ik wil deelnemen aan een lokale opruimactie. Hoe kan ik me aansluiten bij een bestaand event?
 9. Ik wil graag individueel mee opruimen. Hoe meld ik me aan?
 10. Ik wil met mijn eigen organisatie opruimen met een gesloten groep, moet ik dan ook registreren?
 11. Ik wil een lokale opruimactie organiseren. Hoe kan ik deze registreren?
 12. Hoe komt mijn facebookevent op de facebookpagina van World Cleanup Day Belgium?
 13. Mijn actie heeft een onverhoopt succes en er zijn meer deelnemers dan ik opgegeven had. Wat nu?
 14. Is het enkel mogelijk om op 18 september mee te helpen opruimen? 
 15. Hoe kan ik meehelpen bij de organisatie van World Cleanup Day in België?
 16. Ik wil promo maken op de interne communicatiekanalen van mijn bedrijf of op sociale media, hebben jullie leuke foto’s of extra materiaal?
 17. Hoe worden de resultaten van World Cleanup Day geteld?

 


 

 1. Zijn er handschoenen, hesjes, knijpers, vuilzakken beschikbaar?
  World Cleanup Day Belgium beschikt zelf niet over materiaal. Contacteer je gemeente (milieudienst), zij kunnen je wellicht naast zakken voor het zwerfvuil ook grijpers en handschoepen ter beschikking stellen. Kan je enkel zakken bekomen? Moedig dan de deelnemers van je lokale opruimactie aan zelf handschoenen mee te brengen of zoek een sponsor zodat je handschoenen kan aankopen!
 2. Welke vuilniszakken kunnen we best gebruiken?
  World Cleanup Day Belgium beschikt zelf niet over materiaal. Contacteer je gemeente (milieudienst), zij kunnen je wellicht zwerfvuilzakken kunnen ter beschikking stellen en ook afspraken maken voor het ophalen van de volle zakken na uw opruimactie.
 3. Wat is een correcte tijdspanne voor het opruimen van zwerfvuil?
  Hoelang je opruimt kies ze zelf! Dat kan een mini-opruimactie zijn van 10 minuten of een actie van een halve dag. Op 2 à 3 uur kan al heel wat zwerfvuil opgeruimd worden! Is je groep groot, dan kan je de groep indelen in kleinere groepjes. Het is het meest efficiënt om in groepjes van 6 rond te lopen waarbij aan elke kant van de straat 3 mensen zwerfvuil rapen. Je kan ook in de voormiddag én in de namiddag een opruimactie organiseren, telkens met een nieuwe groep.
  Als je meerdere groepen voorziet, dan kan je elke groep best een aantal straten aanwijzen, zodat er geen overlapping is …
 4. Wat doe ik met het opgeruimde zwerfvuil?
  Contacteer je gemeente (milieudienst), zij kunnen je wellicht zwerfvuilzakken ter beschikking stellen en ook afspraken maken voor het ophalen van de volle zakken na uw opruimactie.
 5. Welke verzekering moet worden aangegaan?
  Door mee te doen aan de World Cleanup Day stemt u ermee in dat de organisatoren van de World Cleanup Day in België, dat een project is van JCI Belgium VZW, niet aansprakelijk zijn voor enige (materiële en morele) schade, verlies of diefstal, noch voor gebeurlijke ongevallen.
  Ieder die een activiteit organiseert in het kader van de World Cleanup Day draagt zelf de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien en heeft geen enkele verhaalsrecht ten aanzien van JCI Belgium VZW en diens partners.
  Bijgevolg kan u best nagaan of de verzekering van uw organisatie de activiteiten van de lokale opruimactie dekt, of dat een bijkomende verzekering aangewezen is. Uw verzekeringsmaatschappij en/of makelaar kan u hierover informeren.
 6. Waar kan ik het logo in hoge resolutie vinden?
  Via deze link!
 7. Wie mag er allemaal meedoen aan World Cleanup Day?
  Elke organisatie, gemeente, bedrijf,.. mag meedoen. Wil je zelf een actie op poten zetten, registreer je actie dan via onze website. Wil je deelnemen aan een bestaande actie, dat kan ook! Op onze website kan je zien welke acties geregistreerd zijn. Contacteer de organisator via het opgegeven facebookevent om aan te sluiten.
 8. Ik wil deelnemen aan een lokale opruimactie. Hoe kan ik me aansluiten bij een bestaand event?
  Neem een kijkje bij de acties op onze website of op onze facebookpagina. Acties waar een facebookevent vermeld staat zijn acties waar individuele deelnemers kunnen aansluiten. Check via het facebookevent hoe je kan aansluiten bij de lokale actie en voor meer praktische info!
 9. Ik wil graag individueel mee opruimen. Hoe meld ik me aan?
  Je kan aansluiten bij een lokale opruimactie, maar je kan ook in je eentje opruimen, bijvoorbeeld voor je voordeur. In dat geval kan je ook een actie registreren bij onze partner met 1 deelnemer.
 10. Ik wil met mijn eigen organisatie opruimen met een gesloten groep, moet ik dan ook registreren?
  We vragen alle lokale opruimacties te registreren, zodat wij kunnen doorgeven aan de internationale organisatie hoeveel mensen in totaal hebben mee gedaan. Je kan zelf aangeven of je actie publiek is of niet.
 11. Ik wil een lokale opruimactie organiseren. Hoe kan ik deze registreren?
  We vragen alle lokale opruimacties te registreren, zodat wij kunnen doorgeven aan de internationale organisatie hoeveel mensen in totaal hebben mee gedaan. Je kan zelf aangeven of je actie publiek is of niet. Registreren doe je bij een van onze partners: zij staan op onze homepage bij het kaartje!
 12. Hoe komt mijn facebookevent op de facebookpagina van World Cleanup Day Belgium?
  Registreer eerste je lokale opruimactie via de website worldcleanupday.be. Daarna stuur je een chatbericht naar de facebookpagina van World Cleanup Day Belgium met de link naar je event. We zullen het dan toevoegen aan onze pagina.
 13. Mijn actie heeft een onverhoopt succes en er zijn meer deelnemers dan ik opgegeven had. Wat nu?
  Goed zo! Op de dag zelf zal je gevraagd worden te rapporteren over het aantal deelnemers en de verzamelde hoeveelheid afval (meer info daarover volgt begin september aan de geregistreerde lokale opruimacties). Op dat moment kan je een correct aantal doorgeven.
 14. Is het enkel mogelijk om op 18 september mee te helpen opruimen?
  Nee hoor. 18 september is de internationaal aangeduide dag, maar er ruimen mensen in de hele tweede helft van september op. Als 18 september niet lukt kan je dus gerust een ander moment kiezen! Liefst in de week er voor, zodat we tegen de dag zelf al zo’n accuraat mogelijke cijfers hebben. Wat dacht je bijvoorbeeld van een afterwork cleanup met het bedrijf op donderdag of vrijdag, of een cleanup met de school op vrijdagnamiddag?
 15. Hoe kan ik meehelpen bij de organisatie van World Cleanup Day in België?
  Je kan op verschillende manieren meehelpen:

  • Individueel voor je voordeur opruimen
  • Aansluiten bij een bestaande groep
  • Zelf een Lokale opruimactie organiseren (zie onze facebookpost: 5 stappen …)
  • Een regionale “booster” worden die andere acties ondersteunt. Contacteer ons via [email protected] voor meer info.
  • Het nationale team helpen bij de nationale communicatie, het werven van extra lokale acties en de voorbereiding van de opvolging en communicatie de dag zelf. Je bereikt het nationale team via [email protected]

  Vind je hierin je gading niet? Waarom dan geen “cleanup-party” organiseren waar opruimhelden uit jouw gemeente/stad het succes van de opruimacties kunnen vieren?

 16. Ik wil promo maken op de interne communicatiekanalen van mijn bedrijf of op sociale media, hebben jullie leuke foto’s of extra materiaal?
  Als je een lokale actie registreert, ontvang je op het opgegeven e-mailadres een bericht met meer info en daarin ook een link onze Google Drive waarin je (een beperkt aanbod) promomateriaal kan vinden. Ook op de website staat de link naar het promomateriaal (zie pagina ‘Praktisch’). Je kan ook aan de slag gaan met het logo en je eigen promotiemateriaal maken. Lees dan eerst zeker eens de Brand Manual, die je op dezelfde locatie kunt terugvinden.
 17. Hoe worden de resultaten van World Cleanup Day geteld?
  Op de dag zelf zullen wij vanuit World Cleanup Day Belgium de verantwoordelijken van de verschillende lokale opruimacties vragen om ons informatie te bezorgen omtrent het aantal personen die deelnamen aan de opruimactie en het aantal zakken zwerfvuil dat verzameld werd. World Cleanup Day Belgium geeft deze resultaten door aan World Cleanup Day HQ die de resultaten van over de hele wereld verzamelen en verwerken.
  Hoe dit praktisch in zijn werk zal gaan zal begin september gecommuniceerd worden.